Om Klubselskabet Harmonien

Klubselskabet Harmonien i Trondheim er en privat herreklubb stiftet i 1813. Medlemskap i klubben er personlig.

Selskapelighet i klubber ble fra 1770-årene arrangert i norske byer etter engelske forbilder. Trondheim fikk sin første klubb av denne typen i 1783 ved stiftelse av den såkalte Borgerklubben.

Harmonien har sitt utspring fra Borgerklubben og hadde ved stiftelsen 111 medlemmer. Klubselskabet Harmonien har siden hatt stor og representativ tilslutning fra byens embetsmenn og borgere, og i det senere også fra Akademia.

Medlemskap i Harmonien kan søkes etter anbefaling fra to som allerede er medlem og som kjenner kandidaten godt. Søknaden behandles deretter av klubbens Direksjon og Valgkollegium.