Klubselskabet Harmonien

i Trondheim er en privat herreklubb stiftet i 1813. Medlemskapet er personlig.